Radiomasten grunder
Sättning av kantsten Stationsgatan
Byte dörrplåt Volvo BM
Ekipage grävmaskin och hjullastare
Dragbåge Arctic Cat
Läggning av smågatsten i Luleå
Avetablering kv. Hunden
Grenrör Yamaha Apex Turbo
Poolgrund
Stenmur
Litebar
Färdigställande av uppfart och justering grönytor
Plattsättning 70kvm
Takräcke till Landrover i aluminium
Trädfällning
Årets första sjösättning, Gajecha II, Taxibåt i Luleå Skärgård
Vi gör din tomt som du vill ha den!
Granitstens pollare 30x30x180cm, 90cm uppstick
Plattsättning
Sandning och halkbekämpning
Smidig maskin, Lundberg 6220
Sopning av asfalt- och grönytor